Shane McCann
Shane McCann
 • height: 6' 0½''
 • hair: dark blond
 • eyes: blue
 • suit: 38R
 • waist: 28''
 • shoe: 9
 • Shane McCann
  height:
  6' 0½''
  hair:
  dark blond
  eyes:
  blue
  suit:
  38R
  inseam:
  waist:
  28''
  shoe:
  9